A creative studio
for animation and
post-production

Tetrabot d.o.o.

Bohinjska 3
10000 Zagreb
Croatia

email: info@tetrabot.hr

Janja Pilić

direktorica i kreativni producent

mob: +385 95 51 75 919
email: janja@tetrabot.hr

TETRABOT d.o.o. za usluge, Bohinjska 3, 10 000 Zagreb, Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 081166151, OIB: 04756593078, Žiro račun otvoren kod Zagrebačke banke d.d. sa sjedištem u Zagrebu, IBAN: HR0523600001102690363, Temeljni kapital u iznosu od 20.000 kn uplaćen je u cijelosti u novcu, Glavna direktorica: Janja Pilić, Izvršni direktori/ice: Maida Srabović, Vedran Štefan